Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rogiers, Terploeg 2 - 3980 Tessenderlo, verwerkt voor klanten-/patiëntenbeheer. Uw gegevens worden niet verwerkt met het oog op direct marketing. Via onze contactgegevens kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u aanvragen via
Laatst bijgewerkt : 3 september 2018